लर्ड बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरु