एकीकृत नमुना पहरी बस्ती

२०७२ को विनाशकारी भुकम्पको तत्काल पछि पहिलो एकीकृत नमुना बस्तीको निर्माण भयो । काभ्रेको पहरी गाँउमा निर्माण गरिएको एकीकृत नमुना पहरी बस्तीमा तीन कोठाको २० वटा घर, प्रत्येक घरमा एक शौचालय, धारा र सानो फुलबारी रहेको छ । ९० जनाको समुदायको बस्तीमा पाँच द्यष्य नबक उबिलतक, एक ष्निजत तयधभच, एक पर्खाइ स्थान र एक सार्वजनिक शौचालय बनाइएको छ । पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइएको यस बस्ती ६७ लाख ५० हजार लागतमा वि.सं. २०७२ जेष्ठ १७ मा सुरु भएर वि.सं. २०७२ श्रावण २७ मा निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो ।

अन्य विवरण
परियोजनाको नाम : एकीकृत नमुना पहरी बस्ती
परियोजना सुरु गरिएको मिति : २०७२ जेष्ठ १७
परियोजना सकिएको मिति : २०७२ श्रावण २७
समयअवधी : २ महिना १० दिन
घर संख्या : २०
घरको कुल क्षेत्रफल : ३७२ ब.फि.
घरको उचाई : ११ फिट
कोठाको संख्या : ३ वटा
शौचालय : १ (घर भित्र)
धारा : १ वटा
घरका कोठाहरुको क्षेत्रफल : ११८१०
घरको प्रकृती : अस्थाई घरहरु, तत्काल बस्न मिल्ने सिमेन्ट बोर्डका
लाभग्राही परिवार संख्या : २०
लाभग्राही किसिम : भुकम्प पिडित
जम्मा जनसंख्या : ९०
बसोवास गर्ने जाति समुह : पहरी, ठकुरी
प्रति घर लागत : ३ लाख ३६ हजार
जम्मा लागत : ६७ लाख २० हजार
समन्वय तथा सहयोग : नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी
सहयोगी संस्था, ब्यक्तिहरु : देश तथा बिदेशमा रहेका सम्पुर्ण नेपाली र नेपाली भाषिहरु
निर्मित संरचनाहरु : २० आवासिय घर, शौचालय, धारा, बगैंचा, ५ बायो ग्यास प्लान्ट, एक लाईट टावर
अन्य निर्मीत संरचनाहरु : प्रत्येक घरमा धारा, प्रत्येक घरमा गार्डेन, बायो ग्यास प्लान्ट ५, १ लाईटिङ् टावर, १ प्रतिक्षालय, १ सार्बजनिक सौचालय
संरचनाको प्रकृती : भित्रै शौचलय भएको ३ कोठे घर, बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, बातावरण मैत्री, भुकम्प प्रतिरोधी, बाढी पहिरो प्रतिरोधी 
परियोजनाको कुल क्षेत्रफल : ५ रोपनी
कुल संकलन सहयोग : ६७ लाख २० हजार
खर्च भई बाँकी रहेको सहयोग : छ्रैन् ।

लाभग्राहीको विवरण :

क्र.स घरमुलीको नाम  कुल परिवार संख्या कैफियत
 १      
     
     
     
     
     
     
     
     
१०      
११      
१२      
१३      
१४      
१५      
१६      
१७      
१८      
१९      
२०